Nebojte se říci si o pomoc!

Stránka je ještě ve výstavbě, ale katalog si již můžete stáhnout, nebo si jím listovat.
 1. RODINY S DĚTMI v tíživé životní situaci
  azylové domy pro matky s dětmi, mateřská centra, terénní sociálně aktivizační
  lužby, poradny pro partnerské vztahy, služby mediace při rozvodu…
 2. RODINY S DĚTMI V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poradny pro pěstounské
  rodiny…
 3. DĚTI A MLADÍ LIDÉ ohrožené nežádoucími společenskými jevy
  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty, programy na
  podporu vzdělávání, programy primární prevence pro školy, linka bezpečí…
 4. SENIOŘI A LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM A S CHRONICKÝM
  ONEMOCNĚNÍM
  domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby
  s postižením, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, pečovatelské
  služby, chráněné dílny, služby rané péče, služby osobní asistence, tlumočnické
  služby, poradny pro osoby s chronickým onemocněním…
 5. LIDÉ V TERMINÁLNÍM STÁDIU ŽIVOTA
  pobytové a domácí hospicové pečovatelské služby, služby paliativní péče…
 6. LIDÉ BEZ DOMOVA A DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÍ
  nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby sociální rehabilitace, terénní
  programy…
 7. LIDÉ ZÁVISLÍ ČI OHROŽENÍ ZÁVISLOSTMI
  terapeutické komunity a dílny, kontaktní centra, substituční centra, terénní
  programy…
 8. LIDÉ, DOPOUŠTĚJÍCÍ SE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
  probační a resocializační programy, služby sociální rehabilitace…
 9. OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ
  azylové domy pro ženy, programy pomoci obětem trestních činů, intervenční
  centra, terénní služby pro ohrožené osoby, tísňové linky…
 10. OSTATNÍ LIDÉ V NESNÁZÍCH vyžadující psychickou podporu,
  odborné poradenství či materiální pomoc
  centra pro integraci cizinců, občanské poradny, dluhové poradny, krizová
  centra a krizové linky, poradny pro ženy a dívky v tíživé životní situaci, potravinové
  banky, humanitární sklady…
 • Akademie nadání, z.s. 
 • Centrum cvrček, s. r. o.
 • Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s. 
 • Člověk v tísni, o.p.s. 
 • Diecézní charita Plzeň 
 • Domovinka sociální služby, o.p.s.
 • HEWER, z. s. 
 • Hospic svatého Lazara, z.s. 
 • Charitní sociální podnik s.r.o.
 • Krystal, z.s.
 • Mateřské centrum Slovany, z.s. „Jablíčko“
 • Městská charita Plzeň
 • Městský ústav sociálních služeb Plzeň, příspěvková organizace
 • NADĚJE
 • Občanská poradna Plzeň, o.p.s.
 • Odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň
 • Pečovatelská Služba – SOS, z.s.
 • Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
 • Point 14, z.ú.
 • Salesiánské středisko mládeže Plzeň
 • Sdružení pěstounských rodin, z.s.
 • SeneCura s.r.o. – SeniorCentrum Plzeň
 • Senioři České republiky, z.s.
 • Středisko křesťanské pomoci
 • Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.
 • Azylový dům pro ženy
 • Canisterapie
 • Dětské a mateřské centrum
 • Dluhové poradenství
 • Domácí hospicová péče
 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Domov sv. Aloise – Domov se zvláštním režimem
 • Domov sv. Alžběty
 • Domov sv. Zity – chráněné bydlení
 • Dům sv. Vincence – sociální rehabilitace
 • Charitní sociální podnik
 • Individuální poradenství
 • Kariérní poradenství
 • Lůžková hospicová péče
 • Mateřské a rodinné centrum
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bludiště
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vzducholoď
 • Občanské poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba – NZZ – Domácí péče
 • Pečovatelská Služba – SOS
 • Pedagogicko-psychologické poradenství
 • Podpůrná a paliativní ambulance
 • Pomoc obětem trestných činů
 • Poradna náhradní rodinné péče
 • Resocializační programy
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  a osoby se zdravotním znevýhodněním
 • Sociální rehabilitace
 • Spolek dvakrát nadaných a vyjímečných dětí a jejich rodičů
 • Spolek Krystal
 • Spolek seniorů
 • Středisko následné péče
 • Terénní program
 • Tísňová péče
 • Týdenní a denní stacionář
 • Úsek sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Úsek sociálních věcí
 • Vozíčkáři Plzeňska

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.